ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Φορτηγό σε εξαιρετική κατάσταση.

Φορτηγό σε εξαιρετική κατάσταση.

Μηχάνημα σε εξαιρετική κατάσταση.

Γερανός σε εξαιρετική κατάσταση.

Μηχάνημα σε εξαιρετική κατάσταση.